De Vereniging heeft als uitgangspunt dat zorg op maat geleverd wordt. Voorop staat het welbevinden van de individuele bewoner in de groep. Dit welbevinden is afhankelijk van zowel lichamelijke verzorging, individuele aandacht en geestelijk zorg.

Eén en ander is vastgelegd in een persoonlijk begeleidingsplan, dat continu uitgangspunt is van de te leveren zorg. Iedere bewoner heeft een Persoonlijk Begeleider, die er garant voor staat dat hetgeen in het begeleidingsplan staat, ook uitgevoerd wordt, en dus het welzijn van de bewoner (en in het verlengde hiervan de verwanten) gewaarborgd blijft. 

Leidend bij alle beslissingen/handelingen is een juiste verhouding in de driehoek bewoner - begeleiding  - verwanten/vertegenwoordigers. Centraal staat de bewoner en diens wensen en behoeften.
Wel dient d.m.v. een goede communicatie continu een balans gevonden te worden tussen enerzijds het individueel belang en groepsbelang en anderzijds de deskundigheid van de begeleider(s) en de ervaring van de ouders/verwanten.

De uitvoering van de begeleiding is in handen van een team van 12 deskundige begeleiders, een coördinator zorgt ervoor dat alles in goede banen geleid wordt.

 

Landelijke Vereniging voor Ouderinitiatieven

Belangenbehartiging en onderlinge kennis delen.