Onze Woongroep

De Vereniging Woongroep Maasniel is een ouderinitiatief dat sinds 2000 bestaat. We hebben bewust gekozen voor een Vereniging, omdat hiermee alle leden stemrecht hebben en daarmee zeggenschap hebben in het te voeren beleid.

Ouders/verwanten zijn de drijvende kracht achter het initiatief dat maximaal 12 bewoners met een verstandelijke beperking een echt thuis geeft.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben dezelfde rechten als ieder ander mens. Zij moeten een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Om dit te verwezenlijken, biedt een team van deskundige begeleiders 24 uur per dag begeleiding. De vereniging werkt met een eigen visie, die daarmee de bewoners kwalitatieve zorg, warmt en geborgenheid geeft.

Kortom, zorg op maat, mede mogelijk gemaakt door een maximale besteding van de PGB gelden van de bewoners. Alle zorgverleners die in de woongroep werken worden direct gecontracteerd door de vereniging. Dit bevordert het werken volgens korte lijnen. Er is geen overhead, waardoor er een royaal rooster is. 

Dit biedt extra mogelijkheden voor vakanties, begeleide vrijetijdsbesteding, extra aandacht, etc.